คุณครูพี่หนู | นาถยา จันทร์คง

นางสาวนาถยา  จันทร์คง

ครูหนู

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล

สโลแกน                       :  ความลำบากสอนให้เราต้องอดทน ความเป็นคนสอนให้เราก้าวต่อไป

ประวัติการศึกษา      :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2555– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์
Leave a reply