คุณครูพี่เมย์ | ธัญลักษณ์ สอนสุข


นางสาวธัญลักษณ์ สอนสุข

ครูเมย์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล
สโลแกน : จงแน่วแน่กับการตัดสินใจ แต่ขอให้ยืดหยุ่นกับการลงมือทำ
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน : ครูระดับอนุบาลที่โรงเรียนพลวิทยา
Leave a reply