คุณครูพี่พลอย | วรัญญา จิตภักดี

นางสาววรัญญา  จิตภักดี

ครูพลอย

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล

สโลแกน                        : ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ประวัติการศึกษา         : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2559 – ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์
Leave a reply