คุณครูพี่ปาน | วาสนา บัวมี

นางสาววาสนา  บัวมี

ครูปาน

ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล

สโลแกน : มุ่งมั่นตั้งใจยากแค่ไหนก็ไม่กลัว

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2558 – ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์
Leave a reply