คุณครูพี่น้อง | วรกมล เอ่งฉ้วน

ว่าที่ร.ต.หญิงวรกมล   เอ่งฉ้วน

ครูน้อง

ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล

สโลแกน : ความท้าทายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจแต่การเอาชนะมันให้ได้เป็น สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ.2559 ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด็กมีคุณภาพ
Leave a reply