ครูพี่สาว | ยุภาวดี วรรณวิล

นางยุภาวดี  วรรณวิล

ครูสาว

ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล

สโลแกน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                  

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานไม่ขาดไม่ลาไม่สาย
Leave a reply