ครูพี่ตุ๊ก | นิตยา แก้ววิเชียร

นางนิตยา  แก้ววิเชียร

ครูตุ๊ก

ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล

สโลแกน : ความสุขของการทำงาน อยู่ที่เพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่การแข่งขัน หนักก็เอา เบาก็สู้

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์
Leave a reply