L anguage

Intensive English ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ กับ I-Kids Program
> ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วรพัฒน์ เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
> เด็กวัยนี้จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ โดยการเรียนรู้ผ่านเพลง นิทาน และเกมส์การศึกษา ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และชอบในการเรียนมากขึ้น ไม่กลัวที่จะสื่อสารกับครูต่างชาติ ซึ่งช่วยทำให้เด็ก ๆ เด็กเกิดความสนุกสนาน สามารถเรียนรู้ จดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรม 4 ครั้งต่อสัปดาห์
Leave a reply