ผลงาน“กิจกรรมสีน้ำ” สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับ ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึกการรอคอย ฝึกการใช้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา เด็ก ๆ รู้จักการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เด็กชื่นชมงานของตัวเองและสามารถใช้งานได้  
Read More >>