บริการของเรา | Our Services

We make your child happy day after day

Meet Our Teachers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

UPCOMING EVENT : วรพัฒน์เกมส์ ครั้งที่ 21

10 สิงหาคม 2562

เชิญชวนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

วรพัฒน์เกมส์ ครั้งที่ 21

ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

Countdown Element

Our Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.